10 клас

Шкільна програма з фізики 10 клас

 

Кінематика


Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка.
Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.

Динаміка


Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання
сил. Додавання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
Рух тіла під дією кількох сил. Сила тертя. Причини виникнення сили тертя.
Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух. Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергія. Закон збереження енергії. 

"Колиска Ньютона" . 

Пружні і непружні зіткнення. Симуляції.

Механічні коливання і хвилі

Види механічних коливань.  Механічні коливання. Задачі. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань. Резонанс. Механічні хвилі. Звукові хвилі.


Релятивістська механікаОсновні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Взаємозв’язок маси та енергії.

Властивості газів, рідин, твердих тіл

Принцип Бернуллі.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса й розміри атомів і молекул.
Кількість речовини.
Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Пароутворення й конденсація. Насичена й не насичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Задачі.
Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.
Рідкі кристали та їхні властивості. Полімери: їхні властивості та застосування.

Основи термодинаміки


Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Холодильна машина.  

Електричне поле

Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

 Фізичний практикум

Дякую за увагу!
Бажаю Вам нових ідей!
Навчаємося, бо ми цього варті!
Підписуйтесь на блог!
Підписуйтесь на канал YouTube.
Підписуйтесь на сторінку у fb. https://www.facebook.com/educationXXII/
Запрошуємо навчатися на фізичному факультеті!  

Приєднуйтесь на сервер "Фізика" на Discord: https://discord.com/invite/ZUxcC22
 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар